Omgevingsvergunningen van 14 augustus tot en met 21 augustus 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 14 tot en met 21 augustus 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Swanendrift 72 (2020-175): het kappen van 2 bomen 15-8-2020
Burg. Slobbelaan 29 (2020-176): het kappen van 1 Magnolia 20-8-2020
van Meelstraat 12 (2020-177): het veranderen van de brandcompartimentering 20-8-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 14 tot en met 21 augustus 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Abdij 77 (2020-094): het plaatsen van een dakopbouw 17-8-2020
Marsdiep 14 (2020-103): het plaatsen van een aanbouw 20-8-2020
Fruiteniersstraat 2 (2020-147): het kappen van 5 Coniferen 21-8-2020
Parijseplein 46 (2020-150): het kappen van 1 Eik 21-8-2020
Antoni van Leeuwenhoekstraat 2 (2020-155): het kappen van 2 Beuken en 6 Berken 21-8-2020
Prinses Beatrixstraat 25 (2020-156): het kappen van 1 Berk en 1 Spar 21-8-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 14 tot en met 21 augustus 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Dorpsstraat 33 HJD (2019-107) het realiseren van 19 stuks zorgwoningen 18-8-2020
Voltastraat ongen. (2020-083): het bouwen van garageboxen en opslagruimtes 17-8-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.