Omgevingsvergunningen van 13 november 2020 tot en met 20 november 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 13 november tot en met 20 november 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Korenbloemstraat 6 (2020-240): het plaatsen van een dakopbouw 12-11-2020
Slauerhoffstraat 17 (2020-241): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 14-11-2020
Jollensteiger 48 (2020-242): het realiseren van een dakterras 14-11-2020
Domela Nieuwenhuisstraat 2 (2020-243): het kappen van een Berk 15-11-2020
Prins Bernhardstraat 15 HJD (2020-244): het aanleggen van een uitrit naast de woning 16-11-2020
Kort Ambachtlaan 3, 5, 67, 95B, 97, 99, 101, 105 t/m 123, 135 t/m 201, 203 t/m 241 (2020-245): het realiseren van een nieuw winkelvolume 13-11-2020
Pieter de Hoochstraat t.h.v. nrs. 6, 12 en 16(2020-246): het kappen van 3 bomen 17-11-2020
Dorpsstraat 173-175 HJD (2020-247): het samenvoegen van 2 woningen 19-11-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 13 november tot en met 20 november 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Wattstraat 80 (2020-161): het bouwen van een bedrijfspand bestaande uit 10 units 20-11-2020
Lodewijk van Nassaustraat 27 (2020-203): het kappen van een Perenboom 20-11-2020
Abdij 1 (2020-210): het kappen van 1 Moerascypres 20-11-2020
Van Eedenstraat 89 (2020-226): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 20-11-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.