Omgevingsvergunningen van 11 september 2020 tot en met 18 september 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 11 september tot en met 18 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Gershwinstraat 13 (2020-192): het plaatsen van een blokhut 10-9-2020
Surinamestraat 7 (2020-193): het kappen van een boom 10-9-2020
Sportlaan 2 HJD (2020-194): het kappen van een Berk 15-9-2020
Johannes Postlaan 77 HJD (2020-195): het verplaatsen van de oprit 15-9-2020
Mimosastraat(2020-196): een tijdelijke bouwplaats voor onderhouds- en mutatiewerkzaamheden 16-9-2020
Gentsestraat 8 (2020-197): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-9-2020
Develsluis 45 HJD (2020-198): het legaliseren van de overkapping 15-9-2020
Uilenhaven (thv. Uilenkade 52) (2020-199): het herstellen van het onderwatertalud 16-9-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 11 september tot en met 18 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Mendelssohnplantsoen 11 (2020-152): het bouwen van een garage aan de achterzijde van de woning en het aanleggen van een uitrit 18-9-2020
Spechtstraat 44 (2020-159): het kappen van een Beuk 14-9-2020
Klarinetsingel 14 (2020-163): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 18-9-2020
Beethovenlaan 44 (2020-166): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 18-9-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 11 september tot en met 18 september 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Nijverheidsstraat 6 HJD (2020-071): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 15-9-2020
De Manning 44 HJD (2020-165): het vervangen van de bestaande dakkapel 18-9-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.