Omgevingsvergunningen 24 december tot en met 31 december 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen

In de periode van 24 december tot en met 31 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
Van Hogendorplaan 10 (2020-258) het verwijderen van draagmuren 27-12-2020
Burg. de Bruïnelaan 1E (2020-259) het vervangen van bijkeuken naar tuinkamer 31-12-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 24 tot en met 31 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Kreekweg 8 (2020-231): kappen van 5 bomen 29-12-2020
Anjerstraat 64 (2020-235): kappen van een boom 29-12-2020
Plantageweg 28 (2020-237): kappen van een boom 29-12-2020
Domela Nieuwenhuisstraat 2 (2020-243) : kappen van een boom 29-12-2020
Anjerstraat 56 (2020-252): kappen van een boom 29-12-2020
Opera 57 (2020-151): kappen van 4 bomen 30-12-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.