Omgevingsvergunningen 18 december tot en met 24 december 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen

In de periode van 17 tot en met 24 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
J. v. Stolbergstraat 13 (2020-275): bouwen dakopbouw op bestaande uitbouw 17-12-2020
Kerkstraat 49 (2020-276): bouwen van corridor tussen kerk en wijkgebouw 17-12-2020
Prof. Mekelstraat 31 (2020-277): plaatsen erfafscheiding en opslagruimte 18-12-2020
Hoge Nes 6 HJD (2020-278): plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 18-12-2020
Bolero bij 56 (2020-279): plaatsen van een woonwagen 18-12-2020
Lindtsebenedendijk 183 (2020-280): plaatsen van een hekwerk 22-12-2020
Nolensstraat 17 (2020-281): kappen van een Berk 22-12-2020
Munnikensteeg 50 (2020-282): kappen van 6 bomen 22-12-2020
W.P. Speelmanstraat 31 (2020-283): plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 22-12-2020
Lindeweg 100 (2020-284): plaatsen overkapping achter de woning 22-12-2020
Wagenaarstraat 6 (2020-285): plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 22-12-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 18 tot en met 24 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Poulencstraat 2 (2020-206): tijdelijk, max. 10 jr, plaatsen airco-unit aan zijgevel 24-12-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode 18 tot en met 24 december 2020 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
Gerrit Kögelerstraat 66 (2020-191): plaatsen van dakopbouw 24-12-2020
Kreekweg 8 (2020-231): kappen van 5 bomen 24-12-2020

Ingetrokken omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 18 tot en met 24 december 2020 is de volgende omgevingsvergunning ingetrokken (adres, activiteit, datum besluit):
Marsdiep 21 (2019-226): het verbouwen van de woning 24-12-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.