Omgevingsvergunningen van 11 december tot en met 18 december 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen

In de periode van 10 tot en met 18 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):
Valeriussingel 99 (2020-265): plaatsen dakkapel aan de voorzijde 10-12-2020
De Werf 121 (2020-266): het plaatsen van schuifbare balkonbeglazing 11-12-2020
Lindeweg 3 HJD (2020-267): het vergroten van de woning 14-12-2020
Juliana van Stolbergstraat 16 (2020-269): plaatsen dakkapel aan de voorzijde 14-12-2020
Breitnerstraat 52 (2020-270): kappen van een Magnolia 15-12-2020
Heer Oudelandsln 57 (2020-271): plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde 16-12-2020
Rotterdamseweg 98 (2020-273): plaatsen dakkapel in zijdakvlak 16-12-2020
Buizerdstraat 21 (2020-274): plaatsen aanbouw achterzijde woning 17-12-2020


Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 11 tot en met 18 december 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Schoutweg 21 (2020-059): plaatsen dakopbouw en dakkapel 16-12-2020
Nessenweg 2 (2020-168): uitbreiden van loods/kantoor 16-12-2020
Prinses Marijkestraat (2020-178): wijzigen constructie t.b.v. fietsenstalling 16-12-2020
Jan Steenstraat 3 en 11 (2020-178): kapen van 8 bomen 18-12-2020
Develweg 22 (2020-216): kapen van 1 Dennenboom 16-12-2020
Hillenraad 5 (2020-220): kappen van 2 Naaldbomen 16-12-2020
J.A. Leeghwaterstr./Slagveld e.o.(2020-222): kappen van 3 bomen 16-12-2020
Uilenkade achter nr. 40 (2020-230): kappen van 4 Populieren 18-12-2020
Moessorgskypl./Develpad/Gildeweg/Bonairestr./Noordpark/Reigerstr./Wagenaarstr. allen ongen. (2020-233): kappen van 11 bomen 18-12-2020
Langeweg 322 (2020-234): wijzigen winkel en woning naar 1 woning 18-12-2020
Brusselstraat 26 (2020-262): aanleggen van een uitrit 18-12-2020

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Op 18 december 2020 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning van rechtswege verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Appelgaard 4 HJD (2020-205): het vestigen van een cateringbedrijf aan huis 18-12-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode11 tot en met 18 december 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
Mimosastraat nabij 4 (2019-052-U): realiseren van 6 patiowoningen 15-12-2020
Burg. Doornlaan 33 (2020-228): plaatsen dakkapel en dakopbouw 14-12-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.