Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten verleend 5 oktober tot en met 11 oktober

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
05 oktober 2020  tot en met 11 oktober 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Melding voor het houden van een stille tocht op zaterdag 17 oktober 2020 van 13.30 uur tot 15.00 uur. De stille tocht wordt gehouden voor het onder de aandacht brengen van moderne slavernij en mensenhandel en heeft als begin en eindpunt het plein bij bibliotheek van Zwijndrecht (Norderstedtplein).

Vergunning gebruik openbare ruimte voor een verlenging ontheffing parkeren van een groot bedrijfsvoertuig aan de Industrieweg te Heerjansdam buiten de vergunningsvrije tijden, op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk, het afleveren van vuurwerk of ter beschikking stellen van voorwerk uitsluitend aan consumenten vanuit het pand Kort Ambachtlaan 109 te Zwijndrecht. Dit in de periode van dinsdag 29 december tot en met donderdag 31 december van 06.00 tot 22.00 uur

Standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen en uien elke zaterdag op het Wagenveld bij de Passage in Zwijndrecht.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.