APV en Bijzondere Wetten verleend 10 augustus 2020 tot en met 16 augustus 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
10 augustus 2020 tot en met 16 augustus 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwbord in het gazon van Zonnestein/Eemstein voor de periode van 3 augustus tot 27 november 2020. Het eerdere bouwbord bij Zonnestein wordt verwijderd.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.