APV en bijzondere wetten verleend 8 november tot en met 15 november

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
09 november 2020  tot en met 15 november 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik maken van een parkeerplaats aan de Mozartlaan in Zwijndrecht voor het plaatsen van een afval/puincontainer.

Dit voor de periode van 23 november 2020 tot en met 18 december 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een tent op een parkeerplaats aan de Westelijke Parallelweg in Zwijndrecht voor de periode van 11 november 2020 tot en met 16 november 2020 ten behoeve van reizigers.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van materialen, containers en steigers op de volgende locaties en voor de periode van:

Sandelingen in Zwijndrecht van 16 november 2020 tot en met 1 februari 2021 / Strevelshoek in Zwijndrecht van 21 januari 2021 tot en met 2 april 2021

Wet op de Kansspelen - loterijvergunning voor het houden een digitale loterij-actie op 2 januari 2021 tussen 11.00 en 15.00 uur. De verkoop van de loten en de trekking van de loten vindt plaats tijdens de online markt. De loterij zal door middel van een Rad van Fortuin plaatsvinden met 6 prijstrekkingen. De beschikbare prijzen bestaan uit geschonken artikelen.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.