APV en bijzondere wetten verleend 7 september 2020 tot en met 13 september 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
7 september tot en met 13 september 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning openbare ruimte voor het plaatsen van een opslagcontainer op een parkeerplaats in de Griegstraat in Zwijndrecht voor de periode van 22 oktober 2020 tot en met 2 november 2020.

Vergunning openbare ruimte voor het plaatsen van een opslagcontainer op parkeerplaatsen bij de Wadden (winkelcentrum Walburg) in Zwijndrecht voor de periode van 18 september 2020 tot en met 25 september 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.