APV en bijzondere wetten verleend 4 januari tot en met 10 januari

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
04 januari 2021 tot en met 10 januari 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwterrein met rondom bouwhekken aan de achterzijde van Zonnestein 120 (Swanendrift zijde) in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 15 januari 2021 tot en met 1 november 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwterrein met rondom bouwhekken aan de Duivenvoorde in Zwijndrecht ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan complex Duivenvoorde. Dit voor de periode van 11 januari 2021 tot en met 26 maart 2021.

Exploitatievergunning voor het horecabedrijf Veerplein Food & Fondue, gelegen aan het Veerplein 31, 3331 LD in Zwijndrecht. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd verleend.

Verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een paramotor (gemotoriseerd schermvliegtuig) vanaf het weiland, gelegen aan de Langeweg in Zwijndrecht en gelegen tegenover Langeweg ter hoogte van huisnummer 93 Ambacht, voor recreatief gebruik m.i.v. 4 januari 2021.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.