APV en bijzondere wetten verleend 27 juli tot en met 2 augustus 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
27 juli 2020 tot en met 02 augustus 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van openbare ruimte nabij de Professor Mekelstraat in verband met werkzaamheden aan ondergrondse leidingen in Zwijndrecht. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden van 17 augustus 2020 tot en met 17 oktober 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.