APV en bijzondere wetten verleend 20 september tot en met 27 september 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
21 september tot en met 27 september 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van steigers, een keet e.d. ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden in de bloemenbuurt in Zwijndrecht voor de periode van 14 september 2020 tot en met 1 mei 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een aantal containers in de Indische buurt in Zwijndrecht ten behoeve van de opruimactie Buurtaanpak op 22 september, 29 september en 6 oktober 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een mobiel toilet op een parkeerplaats aan de Dollard 62, winkelcentrum in Walburg voor de periode van 8 september 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwlift, opslagcontainers, toilet, schaftkeet, afvalcontainer en voor de opslag van materiaal ten hoogte van Zonnestein 128 in Zwijndrecht voor de periode van 15 oktober 2020 tot en met 1 november 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer op een parkeervak nabij het adres Samuel van Houtensingel 10 in Zwijndrecht voor de periode van 5 oktober 2020 tot en met 30 november 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer in een parkeervak nabij het adres Bereveld 4 in Zwijndrecht voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een gesloten puincontainer aan het einde van de straat nabij het adres Jan Adriaansz. Leeghwaterstraat 14 in Zwijndrecht voor de periode van 23 september 2020 tot en met 9 oktober 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer in een parkeervak aan de Lage Nes 11 in Zwijndrecht voor de periode van 16 september 2020 tot en met 2 oktober 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het inrichten van een bouwplaats met keetwagen, opslag, bouwhekken en toilet ter hoogte van Eemstein in Zwijndrecht voor de periode van 28 september 2020 tot en met 27 november 2020.

Evenementenvergunning voor het organiseren van een klein Halloweenfeest in de speeltuin aan de Venusstraat in Zwijndrecht op 24 oktober.

Evenementenvergunning voor het organiseren van een straatfeest in het kader van burendag in de speeltuin aan de Vennusstraat in Zwijndrecht op 26 september 2020.

Standplaatsvergunning voor het tijdelijke innemen van een standplaats voor het bereiden en verkopen van (olie)bollen en wafels op het Stationsplein in Zwijndrecht.

 

 

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.