APV en bijzondere wetten verleend 13 juli tot en met 19 juli 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
13 juli 2020 tot en met 19 juli 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer van 6m3 op een parkeerplaats bij de Reigerstraat in Zwijndrecht voor de periode van 10 juli 2020 tot en met 17 juli 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer van 6m3 op een parkeerplaats bij de Rotterdamseweg in Zwijndrecht voor de periode van 12 augustus 2020 tot en met 19 augustus 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een grofvuilcontainer op een parkeerplaats bij de Koekoekstraat in Zwijndrecht voor de periode van 12 juli 2020 tot en met 6 augustus 2020.

Verlenging vergunningstop exploitatie coffeeshop

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 30 juni 2020 besloten:

de tijdelijke vergunningenstop voor de exploitatie van een coffeeshop met een periode van 6 maanden te verlengen; gedurende deze periode het coffeeshopbeleid aan te vullen c.q. te wijzigen.

Het besluit treedt in werking op 15 juli 2020.

 

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.