APV en bijzondere wetten verleend 11 oktober 2020 tot en met 18 oktober 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
12 oktober 2020  tot en met 18 oktober 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats nabij de Klarinetsingel 112 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 17 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats nabij de Dollard 62, winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 13 oktober 2020 tot en met 6 november 2020.

Vergunning voor de verkoop van loten in de gemeente Zwijndrecht en het houden van een loterij-actie op 18 december in Zwijndrecht. De verkoop van de loten start op 17 oktober 2020.

Ventvergunning voor 2021 voor de verkoop van ijs(producten) vanuit ijswagens van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur in de gemeente Zwijndrecht.

Geluidsontheffing tijdelijk voor de werkzaamheden in verband met het onderhoud aan de rotonde, ter hoogte van pompstation BP Munnikensteeg in Zwijndrecht, van maandag 12 oktober 2020 vanaf 20.00 uur tot en met zondag 18 oktober 2020 19.00 uur.

Ontheffing op de Winkeltijdenwet voor de Jumbo – Brabant 1 – te Zwijndrecht voor 2e kerstdag (zaterdag 26 december 2020) tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.