APV en Bijzondere Wetten verleend 26 oktober tot en met 1 november 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
26 oktober 2020  tot en met 01 november 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning voor een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van groente en fruit elke woensdag aan het Wagenveld in Zwijndrecht. De vergunning is geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.

Drank- en Horecawetvergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het perceel gevestigd op Hof van Holland 39 te Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik maken van een schuilmiddel tijdens het nachtvissen tot 31 december 2021.

.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.