APV en Bijzondere Wetten verleend 14 december 2020 tot en met 20 december 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
14 december 2020  tot en met 20 december 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwplaatsvoorziening (opslagcontainer, keetwagen, toiletvoorziening, afvalcontianer, diverse jukken voor glas en kozijnen) op parkeerplaatsen aan de zijkant van De Hupse in Heerjansdam. Dit betreft de periode van 8 januari 2021 tot en met 8 november 2021.  

Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante producten elke woensdag, op het Wagenveld bij de Passage in Zwijndrecht tot 1 januari 2022.

Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante producten elke woensdag, vrijdag en zaterdag voor de locatie Kort Ambachtlaan in Zwijndrecht, en voor de zaterdag voor de locatie de Kromme Nering in Heerjansdam  tot 1 januari 2022

Ontheffing winkeltijdenweg voor de LIDL Supermarkten, gevestigd aan de Karel Doormanlaan en Oudeland in Zwijndrecht, om op grond van de Verordening Winkeltijden Zwijndrecht 2e kerstdag, zaterdag 26 december, geopend te zijn voor het publiek tussen 09.00 en 17.00 uur.

Verlenging vergunningstop exploitatie coffeeshop

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 8 december 2020 besloten:

de tijdelijke vergunningenstop voor de exploitatie van een niet-commerciële coffeeshop met een periode van 6 maanden te verlengen; gedurende deze periode het coffeeshopbeleid aan te vullen c.q. te wijzigen.

De huidige planning is dat het eerste kwartaal van 2021 nodig is om het beleid te actualiseren en aan te vullen met o.a. een verdelingssystematiek. Na vaststelling van de beleidsregels door de burgemeester zal hij een selectiecommissie benoemen. Vervolgens zal in het tweede kwartaal van 2021 een inschrijvingsprocedure  openbaar bekend gemaakt worden, waarna de selectie plaatsvindt van de stichting die de coffeeshop zal exploiteren.

Het besluit treedt in werking op 15 januari 2021.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.