APV en Bijzondere Wetten verleen 02 november tot en met 08 november 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
02 november 2020  tot en met 08 november 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

 

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik maken van een parkeerplaats aan het Veerplein ter hoogte van de ingang van het appartementengebouw "Het Witte Paard" voor het plaatsen van een afvalcontainer.

.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.