Afgegeven beschikkingen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten van 1 juli 2019 tot en met 7 juli 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 1 juli 2019 tot en met 7 juli 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning wijkfeest/braderie met oude ambachten en diverse kramen Kort Ambachtlaan (winkelcentrum) op 13 juli 2019, van 09.30 tot 16.30 uur.

Geluidsontheffing voor donderdag 11 juli 2019, van 19.00 tot 23.00 uur, in verband met vlinderwerkzaamheden aan de Ringdijk 480 te Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van een mobiele hoogwerker in de periode van week 21 tot en met week 31 (2019), in verband met schilderwerkzaamheden aan woningen in de wijken Domusoord, De Were en Boshoek.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.