Afgegeven beschikkingen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten van 10 juni 2019 tot en met 16 juni 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 10 juni 2019 tot en met 16 juni 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare plaats voor het plaatsen van een schaftkeet en een opslagcontainer aan de Fruitenierstraat in de periode van 24 juni 2019 tot en met 31 maart 2020 in verband met het vervangen van gasaansluitingen in woningen in de nabijgelegen wijken.

Vergunning gebruik openbare plaats voor het plaatsen van 2 containers aan de Troelstraplein in verband met sloopwerkzaamheden woning, in de periode van 8 juli 2019 tot en met 12 juli 2019 en 1 container in de periode van 22 juli 2019 tot en met 26 juli 2019.

Vergunning gebruik openbare plaats voor het plaatsen van een toilet en een bouwkeet in de wijken Aan de Were en Domusoord, in verband met schilderwerkzaamheden aan woningen in week 21 tot en met week 31 (2019).

Ontheffing op de sluitingstijd en schenktijd in verband met een tennistoernooi aan de Oude Stationsweg 3 te Zwijndrecht, in de periode van maandag 1 juli 2019 tot en met zondag 7 juli 2019.

Wijziging ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet in verband met een aantal avonden uit voor oudere wijkbewoners in het wijkcentrum Hart van Meerdervoort. De wijziging betreft de bijschrijving van de datum: 22 november 2019 waarvoor ontheffing is verleend

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.