APV en bijzondere wetten verleend 6 juli tot en met 12 juli 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
06 juli 2020 tot en met 12 juli 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van een hoogwerker/zelfrijder op het fietspad aan de Bakesteinsezoom in Zwijndrecht op 11 augustus 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.