APV en bijzondere wetten verleend 20 juli tot en met 26 juli 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
20 juli 2020 tot en met 26 juli 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer aan de parkeerplaats bij de Prins Bernhardstraat in Zwijndrecht voor de periode van 3 augustus 2020 tot en met 20 augustus 2020.

Exploitatievergunning voor het in exploitatie nemen van een  voorziening voor gastouderopvang aan het adres Moermond 5 in Zwijndrecht met ingang van 23 juli 2020.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.