APV en bijzondere wetten verleend 15 juni tot en met 21 juni

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
15 juni tot en met 21 juni, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van opslagcontainers, een keet en een afvalcontainter aan de Mozartlaan in Zwijndrecht, voor de periode van 29 juni tot en met 17 juli 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een hijskraan op het dak van het Tomatenplein in Zwijndrecht op woensdag 24 juni 2020.

Drank- en horecawetvergunning voor de exploitatie van het slijtersbedrijf Spar Heerjansdam, gelegen op het perceel De Manning 7 in Heerjansdam voor onbepaalde tijd.

Exploitatievergunning en drank- en horecawetvergunning voor de exploitatie van het horecabedrijf restaurant 't Waaltje gelegen op het perceel Molenweg 37 in Heerjansdam voor onbepaalde tijd.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.