APV en bijzondere wetten 9 maart tot en met 15 maart

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 9 maart 2020 tot en met 15 maart, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een big bag, op een parkeervak aan de Brahmsstraat in Zwijndrecht, voor de periode van 23 maart tot en met 10 april 31 2020.

Exploitatievergunning en drank- en horecawetvergunning voor een lunchroom, locatie: Hof van Holland 39, te Zwijndrecht, voor onbepaalde tijd.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.