Paashaas en paaseieren? – 10 april 2017 weblog A.T. (Aaike Kamsteeg

De christelijke feestdagen vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en traditie. Wat velen er plezierig aan vinden is dat we er vrije dagen aan te danken hebben. Met Kerst wordt er veel aandacht gegeven aan gezelligheid en het familieleven, ondersteund door 'kerstbomen' en 'kerstdiners', ook al hebben die niets met het christelijke Kerstfeest te maken.

Met Pasen zien we in de winkels 'paashazen', 'paasmandjes' en 'paaseieren'. De paastijd valt samen met het begin van de lente: nieuw leven in de ontluikende natuur en een steeds krachtiger wordende zon. Een heerlijk jaargetijde! Juist vanwege deze samenloop is het paasfeest voor velen een vrolijke gebeurtenis. Maar ook hier geldt dat al die paasattributen niets te maken hebben met het christelijke feest van de verrijzenis van Jezus. Hooguit kunnen we de eieren als symbool zien van het nieuwe leven.

Aan Pasen gaat Goede Vrijdag vooraf: de herdenking van het lijden en sterven van Jezus. Voor christenen een gebeurtenis die hen raakt tot in het diepste van hun bestaan en van wezenlijke betekenis is voor hun relatie tot de Heer in wie zij geloven.

Als je luistert naar uitvoeringen van de Johannes Passion (recent nog uitgevoerd in onze Oude Kerk) of de Matteüs Passion kun je ook als niet-gelovige onder de indruk komen van wat Bach heeft willen overdragen via deze monumentale composities.

Al een flink aantal jaren wordt het lijdensevangelie op een populaire manier vertolkt in ThePassion, dit jaar uitgevoerd in Leeuwarden. Via de televisie wordt een miljoenenpubliek bereikt. Als christen vind ik het een groot voorrecht te wonen in een land waar dat in alle vrijheid mogelijk is.
Laten we daar heel zuinig op zijn!

10 april 2017

A.T. (Aaike) Kamsteeg

Reageren?
Stuur een mail naar akamsteeg@zwijndrecht.nl