Jaarwisseling 2016-2017 - 30 december 2016 weblog A.T. (Aaike) Kamsteeg


Jaarwisseling 2016 – 2017

Nog even en we schrijven Anno Domini 2017. Het is maar goed dat we niet weten wat het nieuwe jaar ons allemaal brengen zal. Laten we elke dag doen wat onze hand vindt om te doen, om maar eens een oude uitdrukking te gebruiken. De eerste maanden van 2017 zullen bol staan van politiek nieuws, nu op 15 maart een nieuwe Tweede Kamer zal worden verkozen. Er is een record aantal partijen bij de Kiesraad geregistreerd: 81! Zo is er een partij met de aanduiding ‘Niet Stemmers’, een andere heet ‘Club van niet kiezers’ en er is een ‘HHH Partij’. Op 30 januari 2017 is de officiële kandidaatstelling. Dan zal blijken hoeveel partijen daadwerkelijk meedoen. Dat aantal is altijd aanmerkelijk kleiner dan het aantal geregistreerde partijen. Zo namen in 2012 21 partijen deel aan de verkiezingen van de 48 geregistreerde partijen en in 2010 19 van de 61. Hoe dan ook, de versnippering is groot. Als je de peilingen serieus neemt, zal voor een meerderheidskabinet een groot aantal partijen nodig zijn. Dat voorspelt een langdurige formatieperiode!

In de tweede helft van het jaar zal de lokale politiek zich gaan warmlopen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Er moeten programma’s worden gemaakt, kandidaten worden geworven, propagandaplannen worden gemaakt en ga zo maar door. Altijd een spannende periode voor lokale politici. Ik hoop dat we er niet al te veel ‘last’ van zullen hebben. Daarmee bedoel ik dat heel vaak de neiging bestaat om bijna een half jaar tevoren alleen nog maar ‘beleidsarme’ besluiten te nemen. Ik vind dat maar vreemd. Een gemeentebestuur zit er toch om de gemeente te besturen? Er gaat altijd al behoorlijk wat tijd ‘verloren’ na de verkiezingen, wanneer een raadsprogramma moet worden opgesteld en een nieuw college moet worden gevormd.

2017 zal dus voor de politiek geïnteresseerden een druk jaar worden. Ik hoop voor ons allen dat het met ons land, onze gemeente en onze bewoners goed mag gaan; dat er voldoende werk is, inkomen en onderdak, zorg en ondersteuning waar nodig, solidariteit, respect en naastenliefde, kortom dat we ontvangen wat we dagelijks nodig hebben om persoonlijk én als samenleving te kunnen functioneren.

Ik wens u Gods zegen voor het nieuwe jaar!

A.T. (Aaike) Kamsteeg
30 december 2016

Aaike Kamsteeg