Hogere energielasten? - 27 december 2016 weblog A.T. (Aaike) Kamsteeg

Een poosje geleden stond er in de krant een bericht over hogere energielasten door precariobelasting. Wat is dat eigenlijk?

Wanneer een persoon of een bedrijf een voorwerp boven, op of onder de grond van de gemeente plaatst, is hij daar - behoudens uitzonderingen - belasting voor verschuldigd. Voorbeelden zijn winkeluitstallingen, terrassen, uithangborden, kabels van hoogspanningsleidingen en ook kabels en leidingen voor gas, elektriciteit en water.

De gemeente Zwijndrecht heeft een verordening op de precariobelasting. Daarin is geregeld dat de nutsbedrijven óf een jaarlijkse vergoeding geven voor kabels en leidingen óf precariobelasting betalen. Tot en met 2015 ontving de gemeente zo’n jaarlijkse vergoeding. Toen de betreffende overeenkomst met de nutsbedrijven afliep, zijn we vanaf 2016 begonnen met het heffen van precariobelasting.

De waterleveranciers OASEN en Evides berekenen deze belasting door aan de klanten in de gemeente die deze belasting heft. U heeft dat op uw rekening voor het drinkwater in 2016 kunnen zien. Stedin (gas en elektra) verrekent deze belasting over alle aansluitingen (zo’n twee miljoen), ongeacht of deze zich bevinden in een gemeente die precario heft. Dit laatste vloeit voort uit een wettelijke bepaling. U betaalt dus niet alleen mee aan wat Zwijndrecht aan belasting oplegt, maar ook aan de belasting van andere gemeenten in het werkgebied van Stedin. Dit wordt door velen als onrechtvaardig bestempeld.

De gemeenteraad heeft besloten vanaf 2016 alle huishoudens voor de verhoogde tarieven voor water, gas en elektra met 22 euro te compenseren. Dat doen we via een korting op de afvalstoffenheffing. Dit willen we in 2017 ook weer doen. Het is echter nog niet geheel zeker of dit nog nodig en mogelijk is. Er is namelijk een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer dat beoogt de precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen. Als dit al in 2017 gebeurt, is deze compensatie niet meer nodig. Als we nog wel precario kunnen heffen, gaan we net als in 2016 weer compenseren. Hopelijk is er duidelijkheid voor wij de aanslagen in 2017 (eind februari) aan de Zwijndrechtse huishoudens gaan versturen.

A.T. (Aaike) Kamsteeg

27 december 2016