De omgevingswet: veranderingen in de ruimtelijke ontwikkeling - 28 februari 2017 weblog A.T. (Aaike) Kamsteeg

Hoe zit het nu in elkaar?

Als u een plannetje heeft om bij uw woning een aanbouw te realiseren, een dakkapel of een dakopbouw, moet u eerst nagaan of daar een vergunning voor nodig is. Is dat niet het geval, dan kunt u aan de slag. Bij de uitvoering moet u zich wel aan de wet- en regelgeving houden. Zo zorgt onder andere het bouwbesluit ervoor dat het bouwwerk aan allerlei eisen moet voldoen betreffende de veiligheid en deugdelijkheid.

Als u een vergunning nodig heeft, beoordeelt de gemeente het plan aan allerlei regelgeving: past het in het bestemmingsplan, wat zegt het afwijkingenbeleid, is de constructie veilig, past het qua welstand, enzovoorts. Als alles tot tevredenheid onderzocht is, kan een omgevingsvergunning worden gegeven.
Als de aanvraag complexer is, bijvoorbeeld van een bedrijf op Groote Lindt, komt meestal ook de milieuwetgeving in beeld. Er is een onvoorstelbare hoeveelheid wetten en regelingen waarmee rekening gehouden moet worden.

 

Op weg naar nieuwe regels

De regering is bezig met een grote operatie om de regelgeving overzichtelijker en eenvoudiger te maken. In plaats van 26 wetten, komt er één wet voor de hele leefomgeving: de Omgevingswet.

Het aantal regelingen wordt teruggebracht van 240 nu naar 14. Er wordt meer vergunningsvrij.

Veel regelingen moeten nog gemaakt worden. De invoering van de nieuwe wet zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten.
In Zwijndrecht hebben we nu zo’n 16 bestemmingsplannen. Dat wordt er in de toekomst één: het omgevingsplan.  Zo’n plan is gebaseerd op een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente: de omgevingsvisie. In zo’n visie wordt aangegeven waar er gebouwd mag worden en waar we vooral groen en recreatie willen, welke economische ontwikkeling we als gemeente willen doormaken, hoe we omgaan met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening (hebben we over 20 jaar nog gas in huis?), welke maatregelen we willen op het gebied van gezondheid (geluid, fijnstof, verkeer, ..), flora en fauna, en ga zo maar door: de aanpak moet vooral integraal zijn. Dat betekent dat we met allerlei belangrijke aspecten rekening moeten houden.  En een belangrijke keuze zal zijn: willen we heel streng zijn bij ruimtelijke plannen of geven we meer vrijheid aan burgers en bedrijven?
Op dit moment zijn we op het gemeentehuis druk bezig met de eerste voorbereidingen.

 Omgevingswet

 

Gaat u er wat van merken?

Als de nieuwe wet af is en ingevoerd wordt, zult u daar zeker wat van merken. Meer plannen worden vergunningsvrij. De gemeente moet in de toekomst een (compleet ingediende) aanvraag binnen acht weken behandelen. Nu kan het wel een half jaar of langer duren.  En het is de bedoeling dat de regels beter toegankelijk en eenvoudiger te begrijpen zijn. En wellicht ontstaat er meer flexibiliteit als we minder regels hebben. We houden u op de hoogte!

24 februari 2017
A.T. (Aaike) Kamsteeg


Reageren?
Stuur een mail naar
akamsteeg@zwijndrecht.nl