Wob-verzoek

De Wet openbaar van bestuur (Wob) gaat over uw recht op informatie van de overheid. U kunt schriftelijk een aanvraag indienen als u informatie wilt ontvangen over een bepaalde zaak.

Overheidsinformatie is openbaar. Het kan echter voorkomen dat de Wob of andere wet bepaalt dat informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Als u overheidsinformatie wilt raadplegen, kan dat op twee manieren:

  • Via de gemeentelijke website of overheid.nl
  • Door het indienen van een Wob-verzoek.

Wob-verzoek indienen

Bij de gemeente Zwijndrecht kunt u sinds november 2013 alleen schriftelijk een Wob-verzoek indienen:

Gemeente Zwijndrecht t.a.v. Wob-verzoek
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Op het moment dat er toch via de elektronische weg (per e-mail, sms of e-formulier) een Wob-verzoek binnenkomt, krijgt de indiener bericht dat het verzoek alleen nog schriftelijk in kan worden gediend.

Voor meer informatie:

Website Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties