Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Zwijndrecht

Op 12 mei 2016 is de nieuwe Bibob-beleidslijn voor de gemeente Zwijndrecht in werking getreden. In dit beleid staat beschreven voor welke onderwerpen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) wordt toegepast.

Wet Bibob

Deze wet heeft als doel te voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen, subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Op deze manier wil de overheid het faciliteren van criminaliteit voorkomen. Door deze wetgeving kunnen malafide of criminele organisaties buiten de deur worden gehouden. Door het laten invullen van een Bibob-vragenformulier met verplichte bijlagen (o.a. bedrijfsadministratie, belastingaanslagen en financieringsstukken) en het houden van intake gesprekken met aanvragers van een vergunning, subsidie e.d. kan de gemeente onderzoeken of er sprake is van malafide praktijken en de vergunning of overeenkomst weigeren.

Toepassing Wet Bibob

Per 12 mei 2016 wordt door de gemeente Zwijndrecht de Wet Bibob toegepast voor de volgende onderwerpen:

  • Omgevingsvergunning Bouwactiviteit
  • Omgevingsvergunning Milieu
  • Exploitatievergunning horecabedrijf, seksinrichting en escortbedrijf
  • Vergunning op grond van de Drank- en horecawet
  • Evenementenvergunningen
  • Vergunning speelautomatenhal
  • Subsidies
  • Vastgoedtransacties
  • Aanbestedingen voor de milieusector, informatie-communicatie-technologie (ICT)sector of bouwsector