Participatieverklaringstraject

Wie van buiten de Europese Unie (EU) voor langere tijd in Nederland komt wonen, moet een 'Inburgeringscursus' volgen. Je leert de Nederlandse taal spreken en onze samenleving kennen. Binnen 1 jaar moet je daarnaast ook leren welke rechten, plichten, normen en waarden gelden binnen Nederland. Dit leer je in het participatieverklaringstraject.

De gemeente waarin je in Nederland woont, biedt je het participatieverklaringstraject aan. Voor de inburgeringscursus ben je zelf verantwoordelijk.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan wie het participatieverklaringstraject moet volgen. Je krijgt van hen een brief waarin de datum staat waarop je start en wanneer je klaar moet zijn. Je bent verplicht om het participatieverklaringstraject te volgen. Het hele traject bestaat uit:

  • een workshop van 2 dagdelen;
  • het ondertekenen van de participatieverklaring.

Als je geen brief van DUO ontvangen hebt, hoef je het participatieverklaringstraject niet te volgen.

Het participatieverklaringstraject in Zwijndrecht

Binnen Zwijndrecht geeft Vluchtelingenwerk de workshops over de Nederlandse normen en waarden. De 2 workshops worden vaak op 1 dag gepland. Je krijgt via Vluchtelingenwerk een uitnodiging voor de 2 workshops. Nadat je de workshops hebt gevolgd, teken je de participatieverklaring. 

Kosten participatieverklaringstraject

Voor vreemdelingen met een erkende asielstatus is het Participatieverklaringstraject gratis. Voor andere vreemdelingen (zonder erkende asielstatus, zoals een gezinsmigrant) kost het traject € 150,-. Je mag het traject pas volgen als je dit bedrag hebt betaald.

Heb je vragen?

Neem voor vragen contact op met Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland of DUO.
Voor informatie over inburgeren neem je contact op met DUO via de website DUO Inburgeren in Nederland.