Nederlander worden

Er zijn 2 mogelijkheden om Nederlander te worden:

 • via na­tu­ra­li­sa­tie. Je dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over jouw ver­zoek
 • via op­tie. Je ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat je Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over jouw aan­vraag

Kosten

 • naturalisatie: standaardtarief € 1.023,- per persoon
 • optie: standaardtarief: € 217,- per persoon
 • meer bedragen lees je verderop in deze pagina

Afhandeling

 • naturalisatie: maximaal 1 jaar  
 • optie: maximaal 3 maanden 

 Maak een afspraak

Je kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.

Wanneer Nederlander worden

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om Nederlander te worden. Hierbij is het belangrijk dat u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • 5 jaar of langer in Nederland woont of
 • minstens 3 jaar getrouwd/geregistreerd partner bent van en samenwoont met een Nederlander
 • voor de aanvraag naturalisatie: een inburgeringsdiploma heeft (of vergelijkbaar diploma)

Per situatie gelden verschillende voorwaarden. Meer informatie lees je op de de website van IND - Nederlanderschap

Verschillen naturalisatieverzoek en optieverklaring

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een naturalisatie- of optieverzoek.

 • wat je nodig hebt:
  • bij een naturalisatieverzoek heb je het diploma inburgering of een vergelijkbaar diploma nodig
  • bij een optieverklaring:   
   • heb je geen diploma nodig
   • gelden andere voorwaarden aan jouw verblijfstermijn en toelating dan bij naturalisatie
 • kosten: een naturalisatieverzoek is duurder dan een optieverklaring
 • behandelaar:
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek
  • de Gemeentewinkel behandelt een optieverklaring
 • besluit:
  • de Koning beslist op een naturalisatieverzoek
  • de burgemeester beslist op een optieverklaring
 • afhandeling:
  • de afhandeling van een naturalisatieverzoek duurt ongeveer 1 jaar na het indienen en betalen van het verzoek
  • de afhandeling van een optieverklaring duurt ongeveer 3 maanden na het indienen en betalen van het verzoek
 • jouw eigen nationaliteit:
  • bij naturalisatie doe je afstand van jouw originele nationaliteit. Hier zijn uitzonderingen voor. Bijvoorbeeld als je geen afstand kunt doen of als je getrouwd bent met een Nederlandse echtgenoot
  • bij een optieverklaring is het niet altijd nodig dat je afstand doet van jouw originele nationaliteit
Aanvragen Nederlandse nationaliteit

Je kunt alleen op afspraak de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je direct een aanvraag doen. Als er nog documenten missen, leggen we je tijdens de afspraak uit wat er nog meer nodig is. Als je alle documenten hebt, maak je een nieuwe afspraak.

Meenemen bij de afspraak

Op jouw afspraakbevestiging lees je wat je meebrengt bij de afspraak. Dit kan zijn:

 • je geldige paspoort
 • je verblijfsdocument
 • je geboorteakte (als je deze niet eerder hebt ingeleverd)
 • bij de aanvraag naturalisatie: je diploma inburgering of vergelijkbaar Nederlands diploma
 • je huwelijksakte (in sommige gevallen)

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat je vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. 

Op de pagina Buitenlandse (bron)documenten lees je meer over akte uit het buitenland, legalisatie en apostille. 

Kosten Nederlandse nationaliteit

Liever pinnen dan contant.

 • 60Naturalisatie
  • standaard tarief € 1.023,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.305,-
  • laag tarief € 760,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek laag tarief € 1.044,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 151,-
 • Optieverklaring
  • € 217,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek € 370,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 24,-

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan drie jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit één gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

Je komt in aanmerking voor een laag tarief als je:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus
Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen niet zelf(standig) de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij gaan mee met de naturalisatieaanvraag van hun ouders. Ouders kunnen ook later een na-naturalisatieverzoek doen. Bij mede- of na-naturalisatie is het belangrijk dat:

 • jouw kind op het moment van de aanvraag een verblijfsvergunning heeft
 • een geldig paspoort of identiteitskaart heeft (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • bij na-naturalisatie: ten minste 1 van de ouders al de Nederlandse nationaliteit bezit

Is jouw kind 16 jaar of 17 jaar? Dan moet je kind ook:

 • minstens 3 jaar in Nederland ingeschreven zijn
 • 3 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben

Kinderen die tijdens de aanvraag van een naturalisatieverzoek van de ouder geboren worden, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor deze kinderen is het belangrijk dat:

 • je zo snel mogelijk een verblijfsvergunning aanvraagt en
 • je een paspoort of identiteitskaart aanvraagt (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • je een aanvraag voor uw kind doet, zodra je zelf Nederlander bent

Doe je de aanvraag voor jouw kind binnen 1 jaar nadat je zelf Nederlander bent geworden? Dan is na-naturalisatie gratis.

Naam na naturalisatie

Je naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • je geen achternaam of voornaam heeft
 • je naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • je jouw naam wilt veranderen in je meisjesnaam
Ceremonie Nederlanderschap, Naturalisatieceremonie

Je bent verplicht om naar de ceremonie te komen. Bij deze ceremonie verwelkomt de gemeente de nieuwe Nederlanders. De burgemeester legt dan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit uit. Ook leg je de verklaring van verbondenheid af. Met deze verklaring verklaart u dat de Nederlandse wetten ook voor u gelden. De verklaring legt u mondeling en in het Nederlands af. Ook kinderen van 16 en 17 jaar leggen deze verklaring af. Daarna krijgt u het bewijs mee dat u Nederlander bent geworden.

Voor de ceremonie Nederlanderschap krijg je van ons een uitnodiging. Ook kinderen die bij het naturalisatieverzoek of de optieverklaring 16 jaar of ouder zijn, komen mee. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet per se te komen, daarvoor komen de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer je niet naar de ceremonie komt, krijg je een 2e uitnodiging voor de volgende ceremonie. Je krijg 3x een uitnodiging, daarna krijg je geen uitnodiging meer. Binnen 1 jaar na de datum van het Koninklijk Besluit of optiebevestiging moet je naar de ceremonie zijn geweest. Doe je dit niet, dan krijg je niet de Nederlandse nationaliteit. Je kunt wel opnieuw een aanvraag doen. Je betaalt opnieuw de kosten.

Meer informatie over de Verklaring van verbondenheid op de website van de Rijksoverheid 

Meer informatie