Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

Wil je afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit? Dat kan als je 18 jaar of ouder bent en nog minstens 1 andere nationaliteit hebt.

Kosten

Gratis

Afhandeling

Jouw afstandsverklaring is meestal dezelfde dag afgehandeld.

Bel 14 078 en maak een afspraak of kom tijdens de openingstijden naar de Gemeentewinkel.

Hoe het werkt
  • je maakt een afspraak met de gemeente om een 'Verklaring van Afstand' af te leggen
  • je levert uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart in
  • bij de gemeente veranderen wij jouw nationaliteit in de basisregistratie personen (BRP)
  • je krijgt binnen enkele dagen een brief van de burgemeester. Hierin bevestigt hij, dat u afstand heeft gedaan van uw Nederlandse nationaliteit
  • ben je een burger van de Europese Unie dan meld je je bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ben je burger van een land buiten de Europese Unie, dan moet je een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND
Meenemen

Bij het afleggen van een afstandsverklaring neem je mee:

  • jouw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart
  • een bewijs dat je ook een andere nationaliteit bezit (bijvoorbeeld het paspoort waarin jouw andere nationaliteit vermeld staat)
Gevolg voor kinderen

Wil je afstand doen van jouw Nederlandse nationaliteit en de andere ouder is geen Nederlander? Dan verliezen jouw Nederlandse minderjarige kinderen automatisch de Nederlandse nationaliteit. Je neemt bij de afspraak de Nederlandse paspoorten  en/ of identiteitskaarten van de kinderen mee. Wij vragen je ook of de andere ouder en kinderen weten, dat de kinderen de Nederlandse nationaliteit verliezen.