Steigers, containers en dergelijke plaatsen

Wanneer je een steiger, container, bouwkeet of een ander voorwerp wilt plaatsen op openbare grond, op een weg, in een straat of op een voetpad, heb je daarvoor een vergunning nodig. Je hoeft per locatie maar één vergunning aan te vragen. Als je voor jouw werkzaamheden een weg moet afzetten of afsluiten, stuur dan ook een situatietekening of een verkeersplan mee.

Kosten

 • Aanvraag vergunning voor gebruik van gemeentegrond: 
  * 1 tot en met 15 m2: € 63,50
  * 15 tot en met 100 m2: € 127,00
  * 100 m2 en meer: € 317,50

  Hier wordt de oppervlakte berekend aan de hand van de horizontale projectie van de betreffende voorwerpen, dan wel, indien afgebakend, het totaal van het afgebakende gebied. 
   
 • Precariobelasting:
  * per week: € 2,61 per m2
  * per maand: € 7,04 per m2
  * per jaar: € 35,13 per m2

Je betaalt minimaal € 19,74 precariobelasting. Meer hierover leest je in de Verordening precariobelasting.

Afhandeling

U ontvangt van ons een schriftelijk bericht met onze beslissing.

Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte (door inwoner) (pdf, 151 kB)

Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte (door ondernemer) (pdf, 152 kB)

Aanvragen

Je print het formulier aanvraag gebruik openbare ruimte door inwoner (pdf, 151 kB). Als je ondernemer bent, gebruikt je het formulier aanvraag gebruik gemeentegrond door ondernemer (pdf, 152 kB).

Je vult het formulier in en stuurt het naar gemeente@zwijndrecht.nl.

U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. medewerkers APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Meesturen
 • een duidelijke tekening van de locatie op (minimaal) A4 formaat;
 • als je voor jouw werkzaamheden een weg moet afzetten of sluiten, stuur je ook een situatietekening of een verkeersplan mee. In de tekening moet je de officiële afbeeldingen en/of aanduidingen van de verkeersborden opnemen zoals ze in het Handboek CROW 96B staan.