Vaststellen van structurele subsidie

Voor het vaststellen van een structurele subsidie vanaf €5000,- dient u een officieel verzoek tot vaststellen in bij de gemeente. Het verzoek tot vaststellen dient vóór 1 juni volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend te zijn ingediend.

https://loket.zwijndrecht.nl/aanvraag?schema=aanvraagsubsidievaststelling