Jeugdsubsidie voor sport-, jeugd- en muziekverenigingen

Verenigingen kunnen via deze regeling een subsidie aanvragen voor jeugdleden tot 18 jaar. Om in aanmerking te komen moeten leden ingeschreven staan bij de vereniging en ook bij de overkoepelende sportbond (geldt voor sportverenigingen).

Verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen voor:

  • het opleiden van jeugdleden;
  • deelname aan (jeugd)competities;
  • het organiseren van toernooien en het houden van nevenactiviteiten.

Voorwaarde: begeleiders en trainers van jeugdleden zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 

Hoe komt een vereniging in aanmerking voor deze subsidie?
  • De subsidie is gebaseerd op een bijdrage van € 30,- per geregistreerd jeugdlid bij de desbetreffende (sport)bond;
  • De hoogte van het subsidiebedrag per vereniging is afhankelijk van het totaal aantal jeugdleden dat staat ingeschreven bij de sportvereniging en is aangemeld bij de overkoepelende (sport)bond;
  • Jeugdleden worden geteld via de officiële bondslijsten die bij de aanvraag moeten worden ingediend;
  • Jeugdleden die in aanmerking komen voor een subsidie moeten geboren zijn op of na 1 januari 2002 en op 1 januari 2020 aangemeld zijn bij de (sport)bond;
  • Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt het budget verdeeld naar verhouding van het aantal leden.

Kijk voor de uitgebreide eisen en criteria in de algemene subsidieverordening van de gemeente Zwijndrecht

Subsidieregeling

De algemene subsidieverordening is verder uitgewerkt in een subsidieregeling, waarin de regelingen per onderwerp staan. In deze subsidieregeling leest u meer over de Jeugdsubsidie sport-, jeugd- en muziekverenigingen. 

Ik wil de subsidieregeling 2021 lezen

Ik wil de subsidieregeling 2022 lezen

Subsidie aanvragen

Een aanvraag voor een jeugdsubsidie voor verenigingen dient u in bij de gemeente Zwijndrecht.

Vraag een jeugdsubsidie verenigingen aan