Opvang asielzoekers

In hotel Ara worden sinds april 2024 asielzoekers tijdelijk opgevangen.

Direct naar veelgestelde vragen

Aan gemeenten wordt dringend gevraagd om asielzoekers op te vangen, omdat de opvang in Ter Apel overvol is. Het college wil hieraan bijdragen, maar ook rekening houden met de belangen van de inwoners van Zwijndrecht. Daarom is gezocht naar een locatie die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast. 

Opvang in hotel Ara

In hotel Ara worden sinds april 2024 asielzoekers opgevangen voor een maximale periode van drie jaar. Met deze locatie heeft de gemeente Zwijndrecht de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen, op een manier die minimale druk legt op de Zwijndrechtse samenleving. Er zijn goede afspraken gemaakt met de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt: het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De afspraken gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, veiligheid en onderwijs. In de afspraken staat ook dat het COA een extra financiële bijdrage levert.

Vragen?

Veel handige informatie over de opvang van asielzoekers in Hotel Ara vind je tussen de veelgestelde vragen. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de projectleiders via e-mail: huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl.

Contact met AZC 

Wil je iets melden of bespreken met de locatiemanager en/of beveiliging van het AZC in Hotel Ara in Zwijndrecht? Dat kan. Zij zijn 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer: 06 - 86 55 91 40. 
Het e-mailadres is: Zwijndrecht@coa.nl
Bij een noodsituatie: bel 112.