Integrale bedrijfscontroles

De gemeente Zwijndrecht voert regelmatig integrale controles met meerdere partners bij bedrijven uit. Het doel van deze controles is om toe te zien op wet- en regelgeving. Het houden van deze controles is een wettelijke taak van de gemeente. Er wordt bijvoorbeeld toegezien op milieuregelgeving, vergunningen of bestemmingsplannen. Deze controles dragen bij aan een eerlijk en veilig ondernemingsklimaat.

Wie is betrokken bij een controle?

Partners die regelmatig aansluiten bij controles zijn: de politie, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Stedin, het UWV, de Sociale Dienst Drechtsteden en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team. Juist door al die verschillende specialisten bij de controle te betrekken en (waar mogelijk) informatie met elkaar te laten delen, voorkomen we dat specifieke misstanden onopgemerkt blijven.

Zijn er misstanden bij een ondernemer als deze gecontroleerd wordt?

De gemeente Zwijndrecht voert al ruim een jaar integrale controles uit. Soms zijn er signalen dat er misstanden bij een bedrijf zijn, maar meestal worden bedrijven willekeurig geselecteerd. Tot nu toe zijn ruim 70 verschillende bedrijven in verschillende branches gecontroleerd . Bij de meeste bedrijven is alles keurig op orde, maar soms worden ook kleine tot grotere misstanden waargenomen, en wordt daarop geadviseerd of op gehandhaafd. Hierdoor wordt wet- en regelgeving nageleefd en zorgen wij voor een eerlijk en veilig ondernemersklimaat.

Hoe worden controles uitgevoerd?

Controles worden altijd zonder aankondiging uitgevoerd én met meerdere partijen tegelijk. Partijen zoals de Sociale dienst Drechtsteden, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moeten kunnen waarnemen dat mensen aan het werk zijn. Daarom zullen deze partijen direct het bedrijf of de keuken binnenstappen. Dit kan voor ondernemers als vervelend ervaren worden. Echter het voordeel van zo'n controle met meerdere partijen tegelijk is dat veel tijd wordt bespaard doordat niet elke partij afzonderlijk de onderneming hoeft te bezoeken. Daarnaast kunnen door de samenwerking met meerdere partijen specialistische controles uitgevoerd worden. Bij de start van de controle legt de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente de ondernemer uit wat de controle inhoudt. Wanneer de controle klaar is, wordt dat bij de leidinggevende, of diens plaatsvervanger, gemeld door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar.