Aanpak 'Geldzorgen werken door op de werkvloer'

In de aanpak 'Geldzorgen werken door op de werkvloer' ligt de focus op bewustwording creëren bij werkgevers over de invloed van geldzorgen op medewerkers. We willen mogelijke knelpunten die je hierin ervaart wegnemen zodat je de hulp kunt bieden aan je medewerkers die bij hen past.

Wat bieden we concreet aan?

  1. Een centraal telefoonnummer en e-mailadres voor werkgevers EN werknemers met concrete hulpvragen.
  2. Sessies waarin je met medewerkgevers in gesprek gaat over geldzorgen op de werkvloer, je vragen en ook je successen daarin. Bovendien voorzien wij je van de benodigde informatie om succesvol hulp te kunnen bieden als zich geldzorgen voordoen bij jouw werknemers.
  3. De mogelijkheid tot deelname aan de training Geldzorgen de Baas gegeven door Moedige Dialoog Nederland.

Wat levert dat op?

  1. Mogelijkheid tot het uitwisselen van je ervaringen met andere werkgevers, de gemeente en Sociale Dienst Drechtsteden waarin je wensen en behoeften centraal staan.
  2. Concrete handvatten om succesvoller geldzorgen te signaleren, het gesprek aan te gaan en hulp te bieden.
  3. Uiteindelijk resulterend in een verlaagd verzuim, minder risico op bedrijfsdiefstallen en meer tevreden medewerkers.

Dialoogsessie en impactsessie

Eind 2024 komen er weer sessies voor werkgever. Meer informatie volgt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hulp voor personeel met geldproblemen? Bekijk dan onze flyer (1,5 MB, pdf).