Nieuwe wetgeving: de registratieplicht werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 zijn organisaties met 100 of meer medewerkers verplicht om verslag uit te brengen over alle woon-werk en zakelijke reizen van hun personeel. Dit verslag moet gedetailleerd zijn, inclusief het aantal kilometers per vervoermiddel en het type brandstof. Dit noemen we de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Waarom komt deze rapportageplicht er?

Deze nieuwe wetgeving vloeit voort uit het klimaatakkoord, waarin werkgevers een cruciale rol spelen bij het verduurzamen van de mobiliteit in Nederland. Het concrete doel is om tegen 2030 1 megaton (Mton) CO2 te besparen.

Met de rapportageverplichting wil de overheid een beeld krijgen van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door werkgerelateerde mobiliteit. Als blijkt dat deze uitstoot niet afneemt, treedt er voor werkgevers met 100 of meer werknemers een norm voor zakelijke mobiliteit in werking, die de CO2-uitstoot per reizigerskilometer maximeert. Het is dus niet alleen belangrijk om te rapporteren, maar ook om actief te werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de komende jaren.

Hoe verzamel je al deze gegevens?

Deze rapportageverplichting is nieuw en sommige relevante gegevens zullen momenteel nog niet worden vastgelegd. Daarom heeft Zuid-Holland Bereikbaar afgelopen 9 februari een webinar georganiseerd over hoe je data verzamelt om te voldoen aan de wetgeving. Het webinar kun je hier terugkijken. Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar staan mobiliteitsadviseurs in de regio klaar om je kosteloos te ondersteunen en te adviseren.

Wist je dat…

  1. je jaarlijks moet rapporteren.
  2. je voor 2024 rapporteert van juli tot en met december, maar je er ook voor kunt kiezen om over het hele jaar te rapporteren.
  3. de rapportage over 2024 moet vóór 30 juni 2025 worden ingediend.
  4. je het totale aantal gereden kilometers per type voertuig en brandstof rapporteert, niet per werknemer.
  5. je een enquête kunt gebruiken om de woon-werk kilometers te bepalen (met minimaal 95% betrouwbaarheid en maximaal 2% foutmarge).
  6. je als je een reis niet vergoedt, ook niet over deze reis hoeft te rapporteren.
  7. je voor leaseauto's contact kunt opnemen met de leasemaatschappij, zij zijn ook op de hoogte van deze wetgeving.
  8. je voor meer informatie de handreiking van de overheid kunt bekijken.

Wil je weten? Neem dan contact op met Zuid-Holland Bereikbaar.