Wat doet de Rekenkamer en wie zijn er lid?

De rekenkamer wil voor de gemeenteraad en burgers zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Zwijndrecht.

Zij doet dit door onafhankelijk onderzoek uit te voeren en adviezen te geven, hierover te rapporteren en te publiceren. Met dit onderzoek wil de rekenkamer niet alleen laten zien wat er minder goed gaat, maar adviseert de gemeente ook waarop zij kan verbeteren. De rekenkamer richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Lees de Verordening Rekenkamer Zwijndrecht.

Samenstelling

De Rekenkamer Zwijndrecht bestaat uit twee personen: één voorzitter en één lid. 
Als lid van de rekenkamer is Lydia Zwier- Kentie benoemd. Bekijk haar nevenfuncties.

Klankbordgroep

De Rekenkamer bestaat daarnaast ook nog uit een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit raads(commissie)leden:

  • Robert Pennings
  • Jacob van der Duijn Schouten
  • Ron Bijl
  • Niels Florusse
  • Esther de Beun
  • Alyssa Terlingen

Secretariaat: Hanneke Kooyman (Griffie Zwijndrecht)

Contact

Gemeentehuis Zwijndrecht
t.a.v. Secretaris Rekenkamer
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht

Postadres

Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Tel. 14078
E-mail: H.kooyman@zwijndrecht.nl