Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

  • Wat doet de Rekenkamer en wie zijn er lid?

    De rekenkamer wil voor de gemeenteraad en burgers zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Zwijndrecht.

  • Publicaties Rekenkamer

    Een overzicht van alle publicaties van de Rekenkamer.

  • Reglement van orde

    Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering van de Rekenkamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. Het reglement wordt door de organisatie waarvoor het van toepassing is zelf vastgesteld.