Praat met de raad: Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie-SGP) en Dana Gooijer (D66)

Jacob van der Duijn Schouten is raadslid ChristenUnie-SGP en praat over: Meld u aan als buurtbemiddelaar! Dana Gooijer is raadscommissielid D66 en praat over Bouwen aan Vertrouwen.

Jacob van der Duijn Schouten, Raadslid ChristenUnie-SGPJacob van der Duijn Schouten

Bent u sociaal, geduldig en onpartijdig en/of wilt u iets betekenen voor anderen en bijdragen aan de leefbaarheid van uw buurt of wijk? Dan is ‘Buurtbemiddeling’ wellicht wat voor u. Het is geen rijdende rechter die met een hamer zwaait. Buurtbemiddeling lost conflicten op; het is een kunst van luisteren, begrijpen en buren ‘weer aan de praat te krijgen’, zodat zij zelf tot een oplossing komen. Buurtbemiddeling vermindert de overlast aanzienlijk en blijkt een succesvolle interventie te zijn. Daarnaast is het dankbaar werk en vermindert het de werkdruk van professionals (o.a. zorgprofessionals, woningbouwcorporaties en politie).

Zij zoeken nog helden die hun tijd en energie willen inzetten om onze gemeenschap te verrijken. U krijgt professionele training en begeleiding; daarnaast komt u in een ervaren en enthousiast team van vrijwillige buurtbemiddelaars terecht. Wilt u meer informatie over 'Buurtbemiddeling'? Neem dan contact op met de coördinator, T 078 7508900 of mail naar buurtbemiddeling@desocialebasis.nl. Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u gebruik maken van gratis buurtbemiddeling? Zie ook: Buurtbemiddeling | De sociale basis.

Je kunt reageren op Facebook of mail naar j.van.der.duijn.schouten@zwijndrecht.nl.

Dana Gooijer, Raadscommissielid D66Dana Gooijer

We weten allemaal dat niet alle inwoners evenveel vertrouwen hebben in de gemeente en de lokale politiek. De gemeenteraad heeft dan ook afgesproken daar samen met inwoners hard aan te werken. Daarom sprak de gemeenteraad 14 mei jl. over 'bouwen aan vertrouwen': de manier waarop de gemeente(raad) gaat communiceren en participeren met inwoners. 

D66 Zwijndrecht heeft tijdens dit debat wéér grote zorgen geuit over de manier waarop de meerderheid van de gemeenteraad wil communiceren en participeren met inwoners. ABZ, VVD en ZPP willen nu niet eens onderzoeken of een burgerberaad of burgerbegroting kan helpen het vertrouwen van inwoners in de gemeente en de lokale politiek te vergroten. 

D66 Zwijndrecht vindt dat onbegrijpelijk. Door een burgerberaad of burgerbegroting zouden inwoners immers zelf mee kunnen praten én beslissen over belangrijke onderwerpen. Als ABZ, VVD en de ZPP nu de mogelijkheden voor een burgerbegroting en burgerberaad niet willen onderzoeken, wanneer dan wel? 

D66 Zwijndrecht zal zich in blijven zetten voor het actief betrekken van inwoners bij het beleid van de gemeente, voor goede communicatie en participatie én voor een burgerberaad en burgerbegroting.

Je kunt reageren op Facebook of mail naar dm.gooijer@zwijndrecht.nl.