Praat met de raad: Fred Loos (ABZ)

Fred Loos is fractievoorzitter ABZ en praat over: Geen knaken, geen taken.

Fred Loos, Fractievoorzitter ABZ

Al in eerdere bijdragen heeft u kunnen lezen dat wij als gemeenteraad voor de ingewikkelde keuze gesteld worden door tekorten in 2025 en verder. Tekorten die veroorzaakt worden door aanpassingen van de huidige regering op de middelen die wij en andere gemeenten van het rijk jaarlijks ontvangen. Alles wordt duurder en de lonen zijn fors gestegen. Maar de regering is van mening dat wij als gemeente het wel met minder kunnen.

Hiervoor zijn vele mogelijkheden bedacht zoals het van stal halen van de melkkoe parkeren. Een afslag die ABZ niet wil nemen en zich hierin al gesteund voelt door andere partijen.

ABZ is van mening dat wij recht hebben op de gelden die nodig zijn om de door het Rijk opgelegde taken uit te voeren. Wij hebben dan ook het college gevraagd om dit middels een rechtszaak af te dwingen.

Als dat niet gaat dan zullen we, in het verlengde van het advies van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, moeten bezuinigingen op de gedecentraliseerde overheidstaken. Dus niet via uw en onze portemonnee.

Je kunt reageren op de Facebookpagina van gemeente Zwijndrecht, de Facebookpagina van ABZ of mail naar f.loos@zwijndrecht.nl.