Praat met de raad: Evelien van der Linden (ZPP) en Tristan Vlok (CDA)

Evelien van der Linden, raadslid ZPP, praat over: een leerplichtambtenaar is geen welzijnswerker en Tristan Vlok, raadslid CDA, praat over: inzet voor toegankelijk sporten in Zwijndrecht.

Dit is een bericht van de Zwijndrechtse politieke partijen

 

Praat met de raad

Evelien van der Linden

Raadslid ZPP

 

Een leerplichtambtenaar is geen welzijnswerker 

Op 9 april 2024 heeft de raad in een vergadering het onderwerp zienswijze meerjarenplan dienst gezondheid en jeugd besproken. Hierin is ook de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten besproken.

De ZPP wil het belang van een duidelijke rolverdeling tussen een leerplichtambtenaar en andere disciplines benadrukken. Leerplicht heeft een uitzonderlijke positie door te mogen handhaven. In samenspel met andere ketenpartners rondom langdurig verzuim is het belangrijk goed af te stemmen en deze rol op een juiste manier te waarborgen en in te zetten.  Een leerplichtambtenaar is geen welzijnswerker. Als ZPP denken we dat het in heel veel gevallen juist nodig is om een welzijnswerker in te zetten zodat een kind/ jongere uiteindelijk toch weer naar school gaat om zo te bouwen aan zijn of haar toekomst.

Wilt u met ons in gesprek of heeft u vragen en of opmerkingen laat dit dan weten via; e.vander.linden@zwijndrecht.nl of via de Facebook pagina van de gemeente.

 

 

Tristan Vlok

Raadslid CDA

Inzet voor toegankelijk sporten in Zwijndrecht

Op 8 november 2022 diende het CDA de raadsbreed gesteunde motie ‘Sport moet kunnen’ in, gericht op het onderzoeken of ontoereikende financiële middelen de oorzaak zijn van sportverenigingsuitstroom in Zwijndrecht, en zo ja, actief te communiceren welke oplossingen er zijn om te kunnen blijven sporten.

Sindsdien zijn diverse stappen ondernomen. Zo kunnen volwassenen met een lager inkomen - die gebruik willen maken van het sport- en cultuuraanbod in Zwijndrecht dan wel de Drechtsteden - sinds 1 maart 2023 gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. In juni 2023 is een aanvullend onderzoek naar sportuitval onder jongeren (12-21 jaar) gestart, met een focus op de invloed van financiële en andere factoren op beweeggedrag.

Onderzoek naar de in- en uitstroom onder jongeren is onlangs afgerond, en de resultaten worden deze maand opgeleverd. Het CDA hoopt binnenkort geïnformeerd te worden over de implementatie van deze inzichten in een actieprogramma met voortdurende monitoring.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail tj.vlok@zwijndrecht.nl