Praat met de raad: Andries van Gemerden (ChristenUnieSGP) en Gerard Slotema (PvdA)

Andries van Gemerden is fractievoorzitter ChristenUnieSGP en praat over: samen sterk in tijden van bezuinigingen. Gerard Slotema is fractievoorzitter PvdA en praat over: Right to Challenge.

Andries van Gemerden, Fractievoorzitter ChristenUnieSGPAndries van Gemerden

We staan voor een grote uitdaging. De bezuinigingen die zijn voorgesteld, zijn ingrijpend. Over deze bezuinigingen is nog geen besluit genomen. Dat zal na de zomer gaan gebeuren. Dat doe ik graag met uw en jouw input.

Alle gemeenten lopen nu tegen deze financiële problemen aan. Ik wil juist in deze tijd verder bouwen aan solidariteit, naastenliefde en zorg voor elkaar. We moeten samenwerken om de impact van deze bezuinigingen te verzachten. Laten we creatieve oplossingen bedenken en onze kwetsbare inwoners niet uit het oog verliezen.

Ik pleit voor een mensgerichte aanpak en investeren in preventie. Laten we de handen ineenslaan met maatschappelijke organisaties, kerken en vrijwilligers om elkaar te ondersteunen. Samen bereiken we meer dan alleen.

Laten we niet vergeten dat we dezelfde straten, parken en voorzieningen delen. Laten we elkaar vasthouden en samen sterk staan. In deze moeilijke tijd moeten we deze waarden in de praktijk brengen en zorgen voor elkaar.

Reageren kan op facebook of mail naar a.van.gemerden@zwijndrecht.nl.

Gerard Slotema, Fractievoorzitter PvdAGerard Slotema

De gemeente Zwijndrecht moet helaas weer flink bezuinigen. Het zogenoemde financiële ravijn komt op ons af door aangepaste financiering vanuit het Rijk. Wij, als raad, moeten en zullen de moeilijke keuzes maken. Hondenbelasting weer invoeren om bezuiniging op armoedebeleid te voorkomen? Kwaliteitsniveau aanpassen in de openbare ruimte? Bezuinigingen op subsidies aan instellingen? Er is al een uitgebreide lijst met mogelijke bezuinigingen en ze doen allemaal pijn.

Kritiek hebben op bezuinigingen ligt voor de hand, maar wij willen u graag uitdagen om ideeën aan te leveren hoe het beter te kunnen doen. Het recht om de gemeente uit te dagen, de right to challenge met goede voorstellen, wij horen ze graag, zodat we die voorstellen kunnen meewegen bij alle andere voorstellen.

Reageren kan op facebook of mail naar g.slotema@zwijndrecht.nl