Praat met de raad: André Veth (PvdA) en Niels Florusse (CDA)

André Veth (raadslid PvdA) praat over: afvalstoffenheffing en Niels Florusse (raadslid CDA) over: het Ravijn?

Dit is een bericht van de Zwijndrechtse politieke partijen 

Praat met de raad

André Veth

Raadscommissielid PvdA

 

Afvalstoffenheffing 

De gemeente Zwijndrecht heeft een afvalstoffenheffing om het scheiden van afval te stimuleren. 

De gemeentelijke afvalstoffenheffing is vorig jaar verlaagd en je betaalt nu een tarief voor een opening van de afvalcontainer.

Dit lijkt duurder, echter als je het afval goed gaat scheiden dan levert dit een besparing op. Het geeft even iets meer werk dan normaal, maar levert echt besparing op.

Wat is de onduidelijkheid van deze heffing? Ieder jaar krijgen inwoners een aanslag voor gemeentelijke belastingen. Dit is opgebouwd uit de bedragen voor afvalstofheffing, rioolheffing en woz waarde. Veel mensen zien alleen het opgetelde bedrag en kijken niet hoe dit bedrag is opgebouwd. Dan ontstaat er protest, gedacht wordt: ''ik moet nu per afvalzak betalen, dat kost mij meer.'' Nee, dat is niet waar, het jaarlijkse bedrag van afvalstoffenheffing is verlaagd en als je nu per opening betaalt alleen voor je restafval, blijkt dat je ineens veel minder de afvalcontainer gebruikt, dus ook minder betaalt!

Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is ook mogelijk. Zoek dit op de website van de gemeente Zwijndrecht en je leest hoe dit werkt.

Denk aan je portemonnee en scheid je afval. Reagere

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail  a.veth@zwijndrecht.nl

 

Niels Florusse

Raadslid CDA

Ravijn?

2026 wordt, zoals het er nu naar uit ziet, financieel een enorm moeilijk jaar. De financiering van de gemeenten vanuit Den Haag wordt compleet anders en er is nu geen uitzicht op een positief geluid daarover. Het wordt nu al een "Financieel Ravijn" genoemd.

We zullen helaas fors moeten bezuinigen en de formatie van een nieuw kabinet die maar duurt en duurt helpt ook niet mee in deze situatie. De sleutel om hier een oplossing voor te vinden ligt daar.

Wat het CDA betreft is het helder dat we, hoewel we keuzes moeten gaan maken, er alles aan moeten doen om de rekening niet door te schuiven naar onze inwoners. Zeker niet naar onze inwoners die het nu al financieel moeilijk hebben.

Beloven dat we dit zonder pijn gaan oplossen kunnen we niet. Beloven dat we er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen voor onze inwoners wel! 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail jc.florusse2@zwijndrecht.nl