Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad wordt gekozen door inwoners en is de baas in de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen.

De rol van de raadsleden

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De raad in Zwijndrecht bestaat uit 27 raadsleden. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraad maakt de begroting en controleert het financiële jaarverslag van de gemeente. Raadsleden praten namens de inwoners van Zwijndrecht. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat zij veel contact hebben met inwoners.

De rol van de burgemeester en wethouders

De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. De wethouders worden door de raad benoemd. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad en stemmen dus niet mee over hun eigen voorstellen. De burgemeester en wethouders vormen samen het college, dit is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Politieke Markt

De gemeenteraad vergadert op dinsdagavond in het gemeentehuis. Dit kan in een carrousel en/of een raadsvergadering. Deze vergaderingen worden in Zwijndrecht 'Politieke Markt' genoemd. De vergaderingen zijn openbaar en dus zijn inwoners welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. De carrousels bestaan uit meerdere vergaderingen over verschillende onderwerpen. Het onderwerp en de samenstelling van de vergadergroep verschilt steeds. Er kunnen twee vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden. Discussies vinden in deze vergaderingen plaats. Na bespreking in de carrousels worden de onderwerpen besproken in een raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering vindt het debat plaats en worden besluiten genomen over de onderwerpen die (in principe) eerder besproken zijn in de carrousel. 

Oriëntatieavonden en werkbezoeken

Als er belangrijke onderwerpen worden besproken tijdens een raadsvergadering, kan de raad voorafgaand een oriëntatieavond organiseren. Tijdens een oriëntatieavond laten raadsleden zich informeren over bepaalde onderwerpen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het nemen van een besluit. Deze oriëntatieavonden zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis of op locatie. Ook gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Ze nemen dan zelf een kijkje op locatie, bijvoorbeeld op een school, bij een bedrijf of in de wijken. 

Publiek is welkom

De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis en publiek is van harte welkom bij alle openbare vergaderingen. Bekijk de actuele agenda. Je kunt de vergaderingen volgen en terugkijken via uitzendingen en (grotendeels) via ATOS TV.  

Inspreken

Bij de carrousel en raadsvergadering kun je ook inspreken. Wil jij inspreken? Neem dan contact op met griffie@zwijndrecht.nl