Contact met de raad

Wil je inspreken, meepraten met de politiek, zelf een onderwerp aandragen, een brief schrijven of een vraag stellen aan de raad? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Inspreken

Zijn er onderwerpen binnen de gemeente waar je je zorgen over maakt? Met het spreekrecht kun je jouw mening delen of de gemeenteraad informeren over een bepaald onderwerp. Je bent welkom tijdens de openbare carrousel- en raadsvergaderingen van de gemeenteraad. Je kunt voor ieder onderwerp in de carrousel vragen of je aan het woord mag. Ook kun je spreekrecht aanvragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wil je dit? Meld dit dan vier uur vóór de start van de carrousel bij de griffie. Stuur hiervoor een mail naar griffie@zwijndrecht.nl.

Inspreektijd

Ga je inspreken tijdens een vergadering? Dan krijg je van de voorzitter van de vergadering maximaal 5 minuten de tijd om te spreken. Zijn er veel insprekers of is er weinig tijd gepland voor de vergadering? Dan kan de voorzitter je minder spreektijd geven.
De raad gaat niet met je in discussie. Wat je zegt tijdens de carroussel wordt door de raadsleden meegenomen in de vergadering.

De afspraken voor de vergadering zijn vastgelegd in het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht.

Vergaderstukken

Op de pagina vergaderingstukken zie je wanneer de komende raadsvergaderingen zijn en welke onderwerpen dan worden besproken.

Stukkenlijst

De stukkenlijst vind je bij de vergaderstukken op onze website op de datum van de eerstvolgende raadsvergadering. Via deze stukkenlijst wordt de raad geadviseerd hoe jouw brief of e-mail af te handelen. Dit kan zijn: ter kennisname, ter afhandeling college, te betrekken bij en voor advies naar het college. Gaat je brief naar het college, dan wordt deze brief door het college beantwoord. De stukkenlijst wordt bijgehouden tot donderdag 17.00 uur vóór de raadsvergadering. 

 • Je vindt de brieven onder categorie D. Overige brieven staan op de stukkenlijst.
 • De uitnodigingen staan onder categorie E op de openbare stukkenlijst.
 • In de raadsvergadering wordt de stukkenlijst afgehandeld. Daarbij kan de raad een andere behandelcategorie geven aan jouw stuk.
 • Na de raadsvergadering begint een nieuwe stukkenlijst.
Brief sturen

Wil je de gemeenteraad iets laten weten? Je kunt een brief sturen (zie adresgegevens hieronder) of mailen naar de griffie: griffie@zwijndrecht.nl. Bijvoorbeeld met jouw mening over onderwerpen die op de agenda van de carrousel of de raad staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen te vragen. De griffie, de afdeling die de raad ondersteunt, zorgt ervoor dat jouw bericht bij de juiste raads(commissie)lid/leden komt.

Adresgegevens
Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. de griffie
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

Je hebt een brief gestuurd en dan?

 • Jouw brief is dan openbaar en wordt op de openbare stukkenlijst van de volgende raadsvergadering geplaatst. Persoonlijke gegevens zijn anoniem.
 • Je krijgt bericht dat jouw mail of brief goed is ontvangen en op welke manier de brief op de agenda komt.
 • Als je een duidelijke wens hebt dat jouw brief vertrouwelijk blijft, dan wordt deze op de vertrouwelijke stukkenlijst van de raad geplaatst. Je moet dit zelf aangeven. De brief wordt op de vertrouwelijke stukkenlijst gezet als de inhoud van de brief door het anoniem maken niet meer goed te lezen is. 

Wat doet de raad met jouw brief?

De gemeenteraad kan het volgende met jouw e-mail of brief doen:

 • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
 • Jouw mening meenemen als ze een besluit nemen.
 • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven.
 • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een oriëntatie, carrousel of gemeenteraad.
 • De raads(commissie)leden kunnen er tijdens een openbare vergaderingen over praten.

Let op: Je krijgt geen inhoudelijke reactie van de hele raad. Niet alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben dezelfde mening over onderwerpen. Raads(commissie)leden van één of meer fracties kunnen contact met je zoeken over jouw brief of e-mail. Je kunt de fracties van politieke partijen ook zelf benaderen. Bekijk het overzicht van de raadsleden

Uitnodiging

Heb je een uitnodiging voor de raad? Ook deze komt op de stukkenlijst en (meestal) op de agenda van de raads(commissie)leden. Hier krijg je geen bevestiging van.

Digitale nieuwsbrief: de RaadsFlits 

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeenteraad? Abonneer dan op de digitale nieuwsbrief de RaadsFlits.

Burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Zwijndrecht. Iedere inwoner van Zwijndrecht (die 14 jaar of ouder is) kan daarom een Burgerinitiatief indienen. Met een Burgerinitiatief kun je een voorstel doen aan de gemeenteraad. Jouw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor een buurt, wijk of heel Zwijndrecht. Wil je nieuwe festiviteiten in Zwijndrecht? Of denk je aan meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan Zwijndrecht veiliger en weet je ook hoe? Jij mag het zeggen! De raad neemt een beslissing en laat weten wat er met jouw voorstel gaat gebeuren.

Meer informatie

In de Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht lees je meer informatie over het Burgerinitiatief, de voorwaarden en spelregels. Heb je vragen? Mail naar griffie@zwijndrecht.nl.