Agenda en stukken

De gemeenteraad vergadert in principe op dinsdagavond in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Je bekijkt de data, vergaderstukken en agenda op deze pagina.

https://zwijndrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar